Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NIEUWETIJD SJAMAAN ACADEMIE

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je de opleiding :

Sjamanistisch coach gaat volgen !

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Nieuwetijd Sjamaan Academie en de deelnemer.

Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met De Nieuwetijd Sjamaan

overeengekomen worden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2: Aanmeldingen

Aanmelding van een opleiding/cursus/workshop voor een vastgestelde datum wordt definitief per email. Direct na de aanmelding is er recht op een ( wettelijke ) bedenktermijn van 14 dagen.

Na ontvangst van de nodige persoonsgegevens ontvangt de deelnemer per omgaande een schriftelijke bevestiging.

De Nieuwetijd Sjamaan Academie is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.

3: Betaling

Binnen een paar dagen na de bevestiging van inschrijving volgt de ( digitale ) cursusfactuur. De factuurdatum is 2 weken voor aanvang van de cursus.

Het verschuldigde lesgeld dient 8 dagen na factuurdatum op rekening van De Nieuwetijd Sjamaan te zijn voldaan met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Wanneer op de factuur een andere betalingsconditie vermeld staat vervalt bovenstaande.

Indien er is overeengekomen dat de cursus in termijnen betaald mag worden brengen wij € 10,00 administratiekosten per termijn in rekening.

Het totale lesgeld bedrag is on-omkeerbaar ook als je in termijnen betaald.

Alle tarieven zijn voor particulieren en zelfstandigen. Prijzen en informatie op onze website (https://denieuwetijdsjamaan.nl) zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Indien niet betaald wordt, binnen de afgesproken termijn , is de deelnemer in verzuim en ontvangt een digitale betalingsherinnering incl. de gemaakte administratiekosten. Na 3 digitale betalingsherinneringen zijn wij genoodzaakt het dossier door te geven aan de deurwaarder. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer. Tevens kan de deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd.