Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NIEUWETIJD SJAMAAN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing als je de jaartraining :

Het Medicijn Wiel , van 16 lesdagen gaat volgen ,

als ook alle workshops en ceremonies die je bijwoont :

JAARTRAINIUNG : HET MEDICIJN WIEL + workshops + ceremonies

1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Nieuwetijd Sjamaan Academie en de deelnemer.

Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met De Nieuwetijd Sjamaan

overeengekomen worden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2: Aanmeldingen

Aanmelding van een opleiding/ JAARTRAINING /cursus/workshop/ ceremonie  voor een vastgestelde datum wordt definitief per email. Direct na de aanmelding volgen verdere instructies over wat mee te nemen en eventueel de factuur.

Na ontvangst van de nodige persoonsgegevens ontvangt de deelnemer per omgaande een schriftelijke bevestiging en de deelnemer ondertekend deze voor akkoord.

De Nieuwetijd Sjamaan Academie is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelnamekosten door deelnemer.

3: Betaling

Binnen een paar dagen na de bevestiging van inschrijving volgt de cursus/ JAARTRAINING/ workshop/ ceremonie – factuur. De factuurdatum is 2 weken voor aanvang van de cursus mits eerder gewenst i.v.m. vroeg boek korting De energetische bijdrage van workshops en ceremonies dienen binnen 5 dagen betaald te zijn.

En voor  DE BEPAALDE DATUM ( zie website pagina ) krijg je korting en dan valt die ook binnen de belasting voorwaarden van 2021. Sinds 2022 kun je het nl. niet meer als studiekosten opgeven . Wel zal er dus eventueel een vroeg boek korting zijn.

Het verschuldigde lesgeld dient 8 dagen ( of voor het einde van de vroeg boek datum ) na factuurdatum op rekening van De Nieuwetijd Sjamaan te zijn voldaan met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Wanneer op de factuur een andere betalingsconditie vermeld staat vervalt bovenstaande.

Het totale lesgeld/ workshopgeld / ceremoniegeld   is ON – OMKEERBAAR dus er wordt geen geld teruggegeven .

Men is een commitment aangegaan die ook ON – OMKEERBAAR IS .

Dus zodra je JA hebt gezegd tegen deze verbinding/opleiding ben je verplicht de opleiding / jaartraining / workshop af te maken !!!

Ten allen tijden zullen alle cursisten de mogelijkheid krijgen om de opleiding af te maken indien zich iets ernstigs voordoet en dit gaat in overleg met Nanja en eventueel de groep cursisten. Dan halen we de lessen gewoon in. Er is altijd een oplossing !!!

Zo ook voor een workshop of ceremonie .

Alle tarieven zijn voor particulieren en zelfstandigen. Prijzen en informatie op onze website (https://denieuwetijdsjamaan.nl) zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Indien niet betaald wordt, binnen de afgesproken termijn , is de deelnemer in verzuim en ontvangt een digitale betalingsherinnering incl. de gemaakte administratiekosten. Na 3 digitale betalingsherinneringen zijn wij genoodzaakt het dossier door te geven aan de deurwaarder. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer. Tevens kan de deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd. In munay .